Submission #00026


ソースコード

ステータス

項目 データ
問題 0005 - 我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか
ユーザー名 crom
投稿日時 2019-04-24 23:03:35
言語 C++11
状態 Accepted
得点 100
ソースコード長 1648 Byte
最大実行時間 80 ms
最大メモリ使用量 8600 KB

セット

セット 得点 Cases
1 ALL 100 / 100 *

テストケース

ファイル名 状態 実行時間 メモリ使用量 #
corner AC 22 ms 4060 KB
1
in01 AC 62 ms 7532 KB
1
in02 AC 73 ms 8568 KB
1
in03 AC 58 ms 7516 KB
1
in04 AC 64 ms 7532 KB
1
in05 AC 62 ms 7572 KB
1
in06 AC 69 ms 8600 KB
1
in07 AC 56 ms 7564 KB
1
in08 AC 59 ms 7400 KB
1
in09 AC 63 ms 7388 KB
1
in10 AC 63 ms 7376 KB
1
in11 AC 58 ms 7328 KB
1
in12 AC 54 ms 7492 KB
1
in13 AC 62 ms 7548 KB
1
in14 AC 55 ms 7380 KB
1
in15 AC 66 ms 7376 KB
1
in16 AC 61 ms 7312 KB
1
in17 AC 59 ms 7552 KB
1
in18 AC 80 ms 8576 KB
1
in19 AC 67 ms 8520 KB
1
in20 AC 68 ms 7392 KB
1
unknown AC 24 ms 3608 KB
1