1463 - Σ FizzBuzz

時間制限 0.5 秒 / メモリ制限 32 MB / 得点 1 / Writer ei1821 / x 6 / 統計 /


TLE
0.5sec
MLE
32MB
得点
1

問題

FizzBuzzというゲームがあります。

1から昇順に正整数を発言していきますが、値が3の倍数であるときは"Fizz"、5の倍数であるときは"Buzz"、15の倍数であるときは"FizzBuzz"というルールです。

1から$N$までゲームを行ったときの数値の和を求めてください。

入力

入力は以下の形式で標準入力から与えられる。

$N$

1行目に整数$N$が与えられる。

出力

出力の最後に改行を入れること。

制約

全ての入出力ケースについて以下を満たす。

  • $1 \leq N \leq 10^{9}$

入出力例

入力例1

2

出力例1

3

入力例2

314

出力例2

26460

1,2,Fizz,4,Buzz,Fizz,7,8,Fizz,Buzz,11,Fizz,13,14,FizzBuzz,16,17,Fizz,19,Buzz,Fizz,22,23,Fizz,Buzz,26,Fizz,28,29,FizzBuzz,31,32,Fizz,34,Buzz,Fizz,37,38,Fizz,Buzz,41,Fizz,43,44,FizzBuzz,46,47,Fizz,49,Buzz,Fizz,52,53,Fizz,Buzz,56,Fizz,58,59,FizzBuzz,61,62,Fizz,64,Buzz,Fizz,67,68,Fizz,Buzz,71,Fizz,73,74,FizzBuzz,76,77,Fizz,79,Buzz,Fizz,82,83,Fizz,Buzz,86,Fizz,88,89,FizzBuzz,91,92,Fizz,94,Buzz,Fizz,97,98,Fizz,Buzz,101,Fizz,103,104,FizzBuzz,106,107,Fizz,109,Buzz,Fizz,112,113,Fizz,Buzz,116,Fizz,118,119,FizzBuzz,121,122,Fizz,124,Buzz,Fizz,127,128,Fizz,Buzz,131,Fizz,133,134,FizzBuzz,136,137,Fizz,139,Buzz,Fizz,142,143,Fizz,Buzz,146,Fizz,148,149,FizzBuzz,151,152,Fizz,154,Buzz,Fizz,157,158,Fizz,Buzz,161,Fizz,163,164,FizzBuzz,166,167,Fizz,169,Buzz,Fizz,172,173,Fizz,Buzz,176,Fizz,178,179,FizzBuzz,181,182,Fizz,184,Buzz,Fizz,187,188,Fizz,Buzz,191,Fizz,193,194,FizzBuzz,196,197,Fizz,199,Buzz,Fizz,202,203,Fizz,Buzz,206,Fizz,208,209,FizzBuzz,211,212,Fizz,214,Buzz,Fizz,217,218,Fizz,Buzz,221,Fizz,223,224,FizzBuzz,226,227,Fizz,229,Buzz,Fizz,232,233,Fizz,Buzz,236,Fizz,238,239,FizzBuzz,241,242,Fizz,244,Buzz,Fizz,247,248,Fizz,Buzz,251,Fizz,253,254,FizzBuzz,256,257,Fizz,259,Buzz,Fizz,262,263,Fizz,Buzz,266,Fizz,268,269,FizzBuzz,271,272,Fizz,274,Buzz,Fizz,277,278,Fizz,Buzz,281,Fizz,283,284,FizzBuzz,286,287,Fizz,289,Buzz,Fizz,292,293,Fizz,Buzz,296,Fizz,298,299,FizzBuzz,301,302,Fizz,304,Buzz,Fizz,307,308,Fizz,Buzz,311,Fizz,313,314

このうち文字列を除いたもの、整数の和を求めると26460となる。

余談

ほぼ同じ問題あるんですけど、原案自体は前からあって……

嘘じゃないんです。本当なんです。